Force Majeur varsel - dataproblemer

Vi har de siste dagene hatt store dataproblemer som har forårsaket at vi ikke har hatt tilgang til noen av våre datasystemer eller mail. Hjemmeside og webshop har tidvis også vært nede.

Dette har medført at vi ikke har hatt mulighet til å gi dere tilbakemelding på henvendelser pr. mail, og eventuelle forsinkelser på ordre har heller ikke vært mulig å varsle formelt.

Vi har nå tilgang til mail, og henvendelser vil bli besvart så raskt som mulig.

 

Vi beklager de problemer dette har forårsaket.

Unsubscribe   |   View this email in your browser

H-vinduet Fjerdingstad AS - Loesdalsveien 51, 3300 Hokksund - Tlf.: 32 25 16 00 - E-post: firmapost@fjerdingstad.no