HENNING HAR SIN SISTE ARBEIDSDAG IDAG

 

 

 

Henning har valgt nye utfordringer, og har sin siste arbeidsdag hos oss idag. Vi er i prosess med å finne hans arvtager, men er ikke i mål med dette enda. 

Vi ønsker Henning lykke til videre. 

Unsubscribe   |   View this email in your browser

H-vinduet Fjerdingstad AS - Loesdalsveien 51, 3300 Hokksund - Tlf.: 32 25 16 00 - E-post: firmapost@fjerdingstad.no