KONSEKVENSER OG TILTAK FOR SERVICEAVDELINGEN

Spredningen av Coronaviruset er økende, og vi må kunne forvente at det kan påvirke oss også. 

 

Vi har pr. i dag opprettholdt vårt serviceapparat som tidligere, men vi ser at det er vanskeligere å få adgang til servicepunkter samt sikkerheten for egne medarbeidere som gir oss en utfordring vi må ta på alvor.

Vi vil derfor, med virkning fra mandag 16. mars, ikke lenger utføre serviceoppdrag som ikke er strengt tatt nødvendig. Det vil si at kun eventuelle akutte oppdrag som vil kunne sette verdier i fare vil bli utført, alt annet vil bli utsatt på ubestemt tid inntil vi anser faren for Corona viruset som over.

Vi håper på forståelse for avgjørelsen og ber dere ha tålmodighet inntil denne internasjonale krisen er på retur.

Til informasjon så er ingen av våre medarbeidere så langt smittet og vi håper dette vedvarer slik at vi kan gjenoppta våre rutiner umiddelbart etter at faren over signalet lyder fra myndighetene.

Eventuell endringer vil bli varslet umiddelbart til våre samarbeidspartnere.

 

Vennlig hilsen

 

Knut-Helge Egeland

Konsern Salgs- og Markedsdirektør

Unsubscribe   |   View this email in your browser

H-vinduet Fjerdingstad AS - Loesdalsveien 51, 3300 Hokksund - Tlf.: 32 25 16 00 - E-post: firmapost@fjerdingstad.no