Tilbaketrukket varsel om Force Majeure

Vi varslet Force Majeure grunnet fult maskinhavari på vår hovedmaskin, dette er nå trukket tilbake. Vår egen teknisk avdeling har på egenhånd klart å avdekke feilen og utbedre den med hjelp fra lokale teknikere.
Det vil fortsatt kunne være noen forsinkelser som følge av driftsstansen, men dette er temporært.

Vi vil takke våre kunder for å ha utvist stor forståelse i situasjonen, samt honorere våre bransjekollegaer som har gitt oss svært god hjelp i en trengende situasjon. Igjen takk til dere alle!

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Knut-Helge Egeland
Konsern Salgs- og Markedsdirektør

Telefon: +47 32 25 16 00 (12)
Mobil: +47 90 56 68 68
Mail: khe@fjerdingstad.no

Unsubscribe   |   View this email in your browser

H-vinduet Fjerdingstad AS - Loesdalsveien 51, 3300 Hokksund - Tlf.: 32 25 16 00 - E-post: firmapost@fjerdingstad.no