Varsel om Force Majeure

Vi varsler med dette om Force Majeure grunnet fult maskinhavari på vår hovedmaskin.

Teknikere fra leverandøren i Italia skal komme, men grunnet Covid19 er dette en utfordring da menneskelige faktorer gjør at reise over landegrensene anses som fare for liv og helse.

Vi vil be om forståelse for at forsinkelser kan bli varslet i seneste laget, men vi vil arbeide kontinuerlig for å slippe ut alt vi klarer å ferdigstille fortløpende. Selv ordre som ikke er komplette sendes det som er ferdigstilt og resten ettersendes.

Mange av våre samarbeidspartnere er allerede varslet om forsinkelser og vi har møtt stor forståelse, takk!

Til sist vil vi informere om at våre konkurrenter velvillig har stilt opp og produsert deler slik at vi kan gjøre ferdigstillelsen noen produkter og på slik måte klare å levere, om enn noe senere enn først avtalt leveringsdag.

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede.

 

Knut-Helge Egeland
Konsern Salgs- og Markedsdirektør

Telefon: +47 32 25 16 00 (12)
Mobil: +47 90 56 68 68
Mail: khe@fjerdingstad.no

Unsubscribe   |   View this email in your browser

H-vinduet Fjerdingstad AS - Loesdalsveien 51, 3300 Hokksund - Tlf.: 32 25 16 00 - E-post: firmapost@fjerdingstad.no