Dette har andre spurt oss om

Her har vi samlet den informasjonen våre kunder oftest etterspør

UTVENDIG KONDENS

Dugg på utsiden av glasset kan oppstå på nye vinduer med lav u-verdi (god isolering). Dette kan forekomme på vinduer med både 2- og 3-lags glass. Dugg oppstår når det det ytre glasset nedkjøles om natten og det er høy luftfuktighet, som regel i høst- og vintermånedene.

Har vinduet liten mulighet til å stråle fritt mot himmelen, vil risikoen for utvendig dugg bli redusert. Avskjerming kan f.eks være takutstikk, markiser, overliggende balkonger, omkringliggende vegetasjon, bebyggelse osv. Er vinduene tilbaketrukket og ikke i ytterkant med veggen, vil det også fungere som en avskjerming og redusere risikoen for kondens.

 

INNVENDIG KONDENS

Vindusrutene er vanligvis det kjøligste punktet i et rom og ofte kan betingelsene være slik at det dannes kondens på disse. Årsaken til dette problemet er som regel å finne i boligens inneklima. 
Duggdannelse kan avhjelpes ved lav romfuktighet, god ventilasjon og gjennon regelmessige utluftninger. Dette er viktig i rom hvor det er mange mennesker og/eller planter, samt der hvor det foregår koking og vasking. 
I kalde perioder er det viktig med oppstigende varmluft på innsiden av glasset i form av en varmekilde under glasset. Uten varmekilde under vinduet, vil luften falle ned langs vindusflaten, og bidra til nedkjøling av glasset og luften nær glasset. Dette skaper ideelle forhold til kondens. Du kan også velge et vindu hvor det er benyttet en avstandslist av komposittmaterale istedenfor aluminium eller stål mellom glassene.

 

KONDENS MELLOM GLASSENE

Oppstår dette problemet skyldes dette utetthet i forseglingen rundt glassene og ruten må skiftes. Oppstår dette i garantitiden er det en reklamasjon. 

 

 

U-verdien sier noe om hvor godt isolert vinduet er. Jo lavere tallet for u-verdi er, jo bedre isolert er vinduet.

Pålimte sprosser er sprosser i aluminium som er pålimt på glasset utvendig og evt. innvendig. Gjennomgående sprosser, er det mange kaller de "gammeldagse" sprossene. Sprossene går igjennom glasset, så her er glasset delt opp i ruter av sprossene. Disse sprossene gir en kraftigere inndeling av vindusflaten, og bygges inn i vinduet når det produseres.

Det kan i enkelte tilfeller sitte igjen limrester eller en "film" etter etikettene som sitter på selve glasset. Forsøk med såpevann blandet med f.eks zalo eller salmiak. Sitrusspray er også et alternativ som fjerner limrester.

Våre produkter selges kun via våre forhandlere. I vår forhandleroversikt  "Finn forhandler" kan du søke opp hvem som er næmeste forhandler i ditt område.