Vedlikehold

Hva slags vedlikehold bør du gjøre?


Alminnelig vedlikehold kan gjerne tas med samme intervaller som huset forøvrig. Et produkt som er levert ferdig behandlet med beis/maling vil normalt klare seg 3-5 år på en utsatt værhard vegg. På en godt skjermet vegg og på lesiden av huset kan det gjerne ta 6-7 år eller lenger før en tilsvarende behandling er nødvendig. Tilsvarende for transparent oljebeis (lasur) er 1-3 år på værhardt sted, og 5-6 år på skjermet sted.
Ubehandlete vinduer og dører er påført midlertidig beskyttelse. Denne behandlingen beskytter produktene i en kort byggeperiode. Du bør derfor beise eller male snarest mulig, og senest 4 måneder etter montering i vegg. Utvendig bør beiset treverk stålbørstes slik at løst treverk og rester av beis fjernes før ny beis/maling påføres. Kreves innvendig vedlikehold følges anvisning på maling-, lakk- eller beisemballasjen.

 

PRODUKTER I EIK

Produkter levert i oljet eik krever jevnlig ettersyn og vedlikehold, minst 1 gang pr. år. 

 
TERSKEL

Handikapterskel krever ikke vedlikehold. Heltre eiketerskel i eik, bør behandles 1-2 ganger i året, med vannavisende olje for behandling av edeltre utendørs (f.eks Nordsjø Tinova Traditiona Premium Wood Oil).


VALG AV BEIS/MALING

Treverket må få "puste". Derfor bør det benyttes en diffusjonsåpen beis/dekkbeis/maling som tillater fuktighet å slippe ut. Vær oppmerksom på at en transparent beis brytes fortere ned av sollyset og vil kreve mer vedlikehold. Vi anbefaler lyse farger fordi dette gir et lavere varmeopptak, som innebærer mindre bevegelser og lavere temperatur i treverket. NB! Ikke bruk lakk utvendig. 
 

FØR DU BEISER/MALER 

Pass på at treverket er tørt før behandling. Er produktet ubehandlet bør du grunne først. Vi anbefaler også at du bruker middel mot sopp og råte før grunning. Pass på at skjøter og endeved på karmer og lister dekkes godt med grunning. På disse stedene trekker det fukt. Bruker du maling må det påføres minimum to, helst 3 strøk og ikke for tykke lag. Vi anbefaler også at du legger ekstra mye beis/maling på nedre del og på underkarmen til vinduet.

VIKTIG! 

Unngå at luftesperren blir tilsølt med maling, dette vil kunne sette den ut av funksjon. Pass også på at det ikke kommer beis/maling i glideskinnene. Ta av tetningslisten slik at denne ikke tilsøles med maling eller beis, det vil kunne gjøre den porøs.

 

HUSK Å SMØRE ESPAGNOLETTEN

De fleste opplever etterhvert at balkongdøren er vanskelig å lukke ved at vrideren ikke fungerer som den skal. Som oftest er det kun litt smøring som skal til for å løse problemet. Det er espagnoletten, låsemekanismen på døren som må smøres. Ikke vær gjerrig med smøring når du gjør dette. Vindbrems må ikke smøres - kun rengjøres. Se video HER for hvordan du gjør dette. 

 
 

PRODUKTER KLEDD MED ALUMINIUM

Disse produktene gjør at utvendig vedlikehold er tilnærmet unødvendig. Støv og skitt fjerner du med vanlige vaskemidler.

 

FJERNE LIMRESTER

Det kan i enkelte tilfeller sitte igjen limrester eller en "film" etter etikettene som sitter på selve glasset. Forsøk med såpevann blandet med f.eks zalo eller salmiak. Sitrusspray er også et alternativ som fjerner limrester.

 

 

 

Tips & Råd om glass

 

RENGJØRING

Den første rengjøringen av glasset etter byggets avslutning, skal alltid utføres med rikelig mengder vann. Det er viktig for å unngå riper etter støv, sand, mørtel etc. Selve vinduspussen gjør du enkleste med klut eller børste og gumminal. 
Etiketter fjernes ved å bløte de opp med vann. Rester av etiketter eller andre urenheter på overflaten fjernes evt med forsiktig bruk av keramikkrens for komfyrtopper. Vær oppmerksom på at glasskraper ofte gir riper.

NB! Les egne vedlikeholdstips for Bioclean-glass HER 

Overflateskader som kan henføres til rengjøring, fristiller produsent fra erstatingsansvar.

 

BRUDD I GLASS  

•   Forårsaket av ytre påkjenninger som støt, slag eller vibrasjon.

•   Forårsaket av setningsskader som: Endringer i byggets konstruksjon som følge av bevegleser i grunnen eller i bygget.

•   Termisk brudd p.g.a kritiske temperaturforskjeller på glassoverflaten som kan skyldes:

      – Utvendige persienner delves nede.

      – Innvendig avskjerming (persienne/rullegardin) ligger svært nær glasset med dårlig lufting.

      – Innvendig avskjerming (persienne/rullegardin) dekker bare deler av glasset.

      – Folie/etiketter som pålimes større deler av glassflaten.

      – Tilfeldige gjenstander som legges mot glassoverflaten (isolasjon m.m).

      – Varmeovner som gir strålevarme skal ha minst 30 cm avstand fra glasset. For herdet glass gjelder 15 cm.

      – Varmeelementer som ikke avgir stråling (gjennomstrømningsovner) kan normalt plasseres med 15 cm avstand til glass. 


Skader forårsaket av ovennevnte punkter er ikke reklamasjonsberettiget. Les mer om tiltak du kan gjøre mot termisk brudd her.

 

OVERFLATE OG URENHETER

Avrenning fra betong og mur, samt fra kjemikalieholdig luft kan etse glassoverlfaten slik at den blir matt. Denne type skader kan under gitte forutsetninger, poleres bort med dertil egnede midler. 
Sveisesprut og gnister fra vinkelslipere brenner seg inn i glasset og skader glassoverflaten. Denne type skade i glasset lar seg ikke fjerne uten at det går utover glassets optiske egenskaper.
Glass er et naturprodukt som består av bl.a. sand, soda og kalk. Selv om råmaterialene renses omhyggelig kan det ikke unngås at det i enkelte tilfeller vil kunne forekomme små punktfeil i glasset.  

 

Les mer om veiledning for tiltak mot overflateskader og rengjøring av bygningsglass her. 

 

Brewster striper

Brewster striper viser seg som uregelmessige, regnbuefargede avtegninger i isolerruter. De er vanskelige å få øye på, og sees i alminnelighet kun i refleksjon. Det er karakteristisk at stripene "vandrer" når man trykker lett på ruten.

 

Fargenyanser

Klart glass har en knapt synlig fargetone. Fargetonen sees tydeligere i gjennomfarget glass enn i klart glass. Den er mer fremtredende jo tykkere glasset er. Belagte glass, f.eks til solbeskyttelse og for energisparing, har forskjellig farge og refleksjon avhengig av glasstykkelse, produkttype, produsent og produksjonstidspunkt.  

Optiske fenomener som nevnt over er normalt ingen reklamasjonsårsak. 

Newtons ringer
Newtons ringer viser seg som regnbuefargede ringer midt på isolerglassruten.
Newtons ringer skyldes en fabrikasjonfeil.

 

BESIKTIGELSE AV GLASSET GJØRES SOM FØLGER:

Dette er definert i en norsk og en europeisk standard NS EN 1096-1. I standarden står det; "Besiktigelse skal skje på minst 3 m avstand i vanlig dagslys". Definisjonen av vanlig dagslys er: "Dagslysbelysning er en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys". 
Urenheter, skjolder og andre feil som ikke er godt synlig i vanlig dagslysbelysning fra denne avstanden gir ikke berettiget grunnlag for reklamasjon og erstatning. Ureneheter, skjolder og andre feil som er synlige bare i en bestemt årstid, i et bestemt lys eller på et bestem tidspunkt på dagen, vil ikke bli akseptert som reklamasjon.

 

DEFLEKSJON OG TRYKKBRUDD I ISOLERRUTER

Luftmellomrommene som skiller glassene fra hverandre i en isolerrute er hermetisk forseglet. Varierende lufttrykk og temperatur samt høyde over havet, vil kunne innvirke på isolerrutens inn- eller utbøying. For store forskjeller i lufttrykk utenfor isolerruten og i dens luftmellomrom kan forårsake lekkasje i kantforsegling eller at glasset sprekker. Ved montering av isolerruter til fjells (over 800 meter), ta kontakt for dimensjonering. Vær oppmerksom på at små ruter er mest utsatt. Kittsprosser kan ikke leveres på produkter som skal trykkutjevnes. 

 

GODKJENT GLASS TIL BRANNFOREBYGGENDE TILTAK

Dette type glass skal være merket. Det samme gjelder karm/ramme. Produktene er sertifisert og spesielle regler gjelder for montasje og bruk av denne type glass. Mer informasjon kan du finner på: www.glassportal.no

 

For mer informasjon om glass besøk www.glassportal.no