Slik kan du spare strøm ved å bytte vinduer

 

I boliger med gamle vinduer blir det fort varmetap og trekk. Ved å bytte vinduer reduserer du oppvarmingsbehovet og dermed strømforbruket ditt. Les mer her!

Vinduene er av stor betydning for temperaturen i en bolig. Dersom man har gamle vinduer, ender man fort opp med å måtte bruke mye strøm på oppvarming – noe de fleste ønsker å unngå med dagens strømpriser. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan redusere strømforbruket ditt ved å bytte til energieffektive vinduer.

 

Eldre vinduer gir varmetap og trekk

Strømsparende tiltak er noe mange har fokus på i dag. Det er ikke så rart, i og med at strømprisene er rekordhøye. Oppvarming er det som sluker mest strøm i en bolig; ofte går over halvparten av strømforbruket til dette. Dersom du har vinduer med dårlig isolasjon, ender du gjerne opp med å ha varmen stående på til ingen nytte på grunn av varmetap og trekk.

 

Dette er særlig et problem i boliger med eldre vinduer. Selv om vinduene på overflaten kan se helt fine ut, kan de faktisk stå for hele 40 % av det samlede varmetapet i en gammel bolig. Gjennom årene har det heldigvis skjedd stor utvikling på vindusfronten, spesielt når det kommer til vindusglass!

 

Reduser strømforbruket med energieffektive vinduer

Ved å bytte til moderne vinduer kan du redusere strømforbruket ditt betraktelig. Vinduene som produseres i dag har nemlig bedre isolasjonsevne, sammenlignet med gamle isolerglassvinduer. Nye vinduer sørger for en behagelig innetemperatur lenge etter oppvarming. Positivt for både komfort og lommebok!

 

Vinduets isolasjonsevne oppgis i U-verdi. Det er ønskelig med lav U-verdi, og lavere U-verdi får du med et vindu som har flere lag med glass. Vi anbefaler å velge vinduer som imøtekommer kriteriene for passivhus. I den norske passivhusstandarden fra 2020 (NS 3700) er kravet en U-verdi under 0,8.

 

H-vinduet Fjerdingstad produserer lavenergivinduer til alle behov. Enten du trenger nye vinduer med toppsving, sidesving eller andre typer vinduer, så vil du finne det i vårt utvalg. 

 

Når må man bytte vinduer?

Jo eldre vinduene dine er, desto dårligere er varmeisolasjonen i dem – og desto mer strøm vil du trolig bruke på oppvarming. Har du isolerglassvinduer produsert på 80-tallet eller tidligere, anbefaler vi at du vurderer å bytte dem ut. Dersom du har nyere vinduer med skader som fører til at de ikke fungerer som de skal, bør du selvsagt også bytte ut disse.  

 

Så mye kan du spare på å skifte ut vinduene

Å bytte til nye vinduer medfører en kostnad der og da, men investeringen vil lønne seg økonomisk over tid. Det er vanskelig å gi et eksakt svar på hvor mye du kan spare. Variasjonen vil være stor fra bolig til bolig, blant annet avhengig av antall, alder og størrelse på vinduene.

 

Enova har likevel gjort noen utregninger som kan gi en indikasjon på strømsparingspotensialet (eksempelet gjelder en enebolig på 150 m2, ved en energipris på 1 kr/kWh): 

 

  • Ved å bytte fra et gammelt 2-lagsvindu til et vindu i henhold til TEK 10, kan man spare 120 kWh eller 120 kr per år per m2 vindu.
  • For hele boligen (27 m2 vindu): 3 240 kWh eller 3 240 kr per år.
  • Bytter du fra et TEK 10-vindu til et vindu i henhold til TEK 17 passivhusstandard, kan du spare 40 kWh eller 40 kr per år per m2 vindu.
  • For hele boligen (27 m2 vindu): 1 080 kWh eller 1 080 kr per år.

 

En bonus er at bedre energistandard kan gi boligen økt verdi, som vil være gunstig ved salg!

 

Har du spørsmål om utskiftning av vinduer?

H-vinduet Fjerdingstad har mer enn 70 års erfaring som leverandør av vinduer og balkongdører. Produktene våre selges over hele landet, og her finner du en oversikt over våre forhandlere.

 

Dersom du vurderer å bytte vinduer eller har spørsmål om dette, anbefaler vi å ta kontakt med din forhandler. Ønsker du å snakke med oss, kan du ringe 32 25 16 00 eller sende en e-post til firmapost@fjerdingstad.no.