Dette menes med U-verdi

 

Hvis du har gjort noen undersøkelser rundt valg av vindu har du kanskje kommet over begrepet U-verdi. Da lurer du kanskje også på hva dette betyr, om det er noe du burde ta stilling til og hva som er en tilfredsstillende eller god verdi for et vindu. U-verdien sier noe om hvor energieffektivt et vindu er. Å velge et vindu med en god U-verdi kan dermed spare deg for kostnader og øke bokomfort, samtidig som det gjør boligen mer miljøvennlig.

 

U-verdi angir grad av varmeisolasjon

Det U-verdien forteller oss er rett og slett hvor godt isolert vinduet er. Vinduene i en bolig kan potensielt stå for hele 40 % av boligens samlede varmetap. Har du dårlig isolerte vinduer, betyr dette at du mest sannsynlig bruker mye energi på oppvarming til ingen nytte. 

I dag finnes det krav og anbefalinger knyttet til U-verdi i byggeforskriftene. Enova anbefaler en U-verdi på 1,0 eller lavere, og jo lavere verdien er desto bedre varmeisolert er vinduet. 

 

Beregning av U-verdi basert på byggeår

Dersom du vet når din bolig er bygget, eventuelt når vinduene dine sist ble skiftet ut, kan du beregne omtrentlig U-verdi på dine vinduer. De første anbefalingene rundt U-verdi ble definert i Byggeforskriftene på 40-tallet. Anbefalt verdi var da 2,8. I 1997 hadde anbefalingen sunket til 1,6, mens den i 2007 var på 1,2. 

I 2020 er gjeldende anbefaling for passivhus i henhold til NS 3700 satt til 0,8. Les mer om passivhusstandarden og målet om energioptimalisering i norske boliger her.

 

Glass med flere lag gir lavere U-verdi

Typen og tykkelsen på glasset er med på å bestemme dets U-verdi. Dersom vinduet består av ett enkelt glass i ramme, kan U-verdien være på hele 5,0. I andre enden av skalaen har vi en trelags isolerrute med to belagte glass, argongass, varmkant, isolert ramme og karm, som kan ha en verdi på ned mot 0,7.

 

En investering som nedbetaler seg selv

Du vil få mye igjen for å rette deg etter byggeforskriften og velge et vindu med lavest mulig U-verdi. Først og fremst vil investeringen i nye vinduer nedbetale seg selv på sikt, gjennom reduserte strømkostnader grunnet et lavere oppvarmingsbehov. Samtidig kan du nyte godt av et bedre inneklima, høyere bokomfort, bedre isolasjon mot støy utenfra og økt sikkerhet som følge av nyutviklet vindusteknologi. 

 

Burde jeg skifte ut mine vinduer?

Hvis du bor i en bolig med isolerglassvinduer fra 60- og 70-tallet eller eldre, bør du vurdere å bytte vinduer. Eldre vinduer vil gi større varmetap med etterfølgende kaldras. Det vil dermed i de fleste tilfeller være mye å tjene på en utskiftning, enten det er i forbindelse med annen rehabilitering eller som et enkeltstående prosjekt.

En oppgradering av vinduene vil samtidig kunne gi hele boligen et ansiktsløft. Kontakt din nærmeste forhandler for mer informasjon om mulighetene som ligger i nye vinduer.