Derfor dugger det på vinduene dine

 

De aller fleste vil reagere dersom de oppdager at det dugger på vinduene deres. Det er derimot ikke alle som vet hvorfor det oppstår, eller om dette er noe de må gjøre noe med. Dugg, eller kondens som det også kalles, kan skyldes mange årsaker. I noen tilfeller kan du selv eliminere problemet med noen enkle tiltak. Andre ganger vil løsningen på problemet være å få glasset skiftet, eventuelt å skifte vinduet i sin helhet. 

 

Ulike former for kondens

Kondens oppstår ved en kombinasjon av lave utetemperaturer, som regel om natten, og høy innvendig luftfuktighet. Det kan forekomme på utsiden eller på innsiden av glasset, samt mellom glassene på en to- eller trelags glass. Hvorvidt kondensen vitner om et mer alvorlig problem og hva du kan gjøre for å hindre forekomst, vil i stor grad avhenge av hvilken del av ruten det forekommer på. 

 

Utvendig kondens

Sjansen for utvendig kondens er størst i høst- og vintermånedene, når luftfuktigheten er høy og det ytre glasset nedkjøles om natten. At utvendig kondens oppstår betyr ikke nødvendigvis at vinduet er av dårlig kvalitet. Nyere høyisolerte og energisparende vinduer, utviklet i henhold til strenge byggtekniske krav, har så god isolasjon at utvendig kondens kan forekomme. Det er også så mange fordeler med slike vinduer, som overgår ulempen med utvendig kondens, at dette likevel er å anbefale.

Les mer om fordelene med godt isolerte vinduer her.

 

Dette kan du gjøre for å hindre utvendig kondens

Utvendig kondens forekommer i større grad dersom vinduet har en veldig åpen plassering. All form for skjerming vil redusere risikoen. Eksempler er markiser, overliggende balkonger, øvrig bebyggelse, vegetasjon og lignende. Er vinduene tilbaketrukket og ikke i ytterkant med veggen, vil det også fungere som en avskjerming og redusere risikoen for kondens. Dette kan være verdt å tenke på dersom du skal bygge nytt.

 

Innvendig kondens henger ofte sammen med inneklimaet

Årsakene til innvendig kondens kan være mange, men som regel vil grunnen ha med inneklimaet å gjøre. En av de mest utbredte årsakene, er at luftfuktigheten i boligen er for høy. Dessuten vil sjansen for innvendig dugg øke i rom som brukes av mange mennesker eller har mange planter, og spesielt i rom som brukes til vask eller matlaging. 

Innvendig kondens skyldes med andre ord sjelden vinduet i seg selv, og er ikke et betydelig problem. Det kan likevel være et irritasjonsmoment som har innvirkning på trivselen i boligen. For å redusere innvendig kondens kan du gjøre tiltak for å begrense fuktigheten, sørge for god ventilasjon og lufte regelmessig. I de kalde månedene vil det også lønne seg å ha en varmekilde i nær tilknytning til vinduet. Dette vil varme opp ruten og gi redusert kondens.

 

Vær oppmerksom dersom kondens oppstår mellom glassene

Det er når kondensen oppstår mellom glassene at du har et problem du må ta tak i. Dersom kondens oppstår “inni” vinduet, har du mest sannsynlig en punktering, slik at tettheten mellom glassene er brutt. Lar du dette være over lengre tid vil det samle seg fukt i karmen, som i verste fall kan gi større råteskader. 

Kondens mellom glassene oppstår vanligvis når vinduet nærmer seg slutten av sin levetid. Løsningen her er rett og slett å få vinduet byttet. Det er mest sannsynlig lenge siden sist, og samtidig mange fordeler å hente, på å bytte gamle vinduer med nyere teknologi.

Har du spørsmål om kondens på vinduet eller annet vindusrelatert? Ta kontakt med oss eller finn din nærmeste forhandler her.