Tenk på dette når du velger vinduer til kjelleren

 

En kjeller kan ha mange funksjoner, og det samme gjelder for kjellervinduene. Kjellervinduene tilfører lys, trygghet og bidrar til økt trivsel, uansett hvordan kjelleren brukes i det daglige. Når du skal velge vinduer til kjelleren vil det av og til være lov å fire litt på kravene, men det finnes også regler du må forholde deg til. Her går vi derfor gjennom hva det er viktig å tenke på når du skal velge eller bytte ut dine kjellervinduer.

 

Alltid kjellervindu til kjelleren?

Mange vindusprodusenter har et eget produkt de kaller kjellervindu. Dette vinduet er laget for å være et rimelig alternativ som dekker enkle behov mange har når det kommer til vinduer til kjelleren. Vårt kjellervindu kan for eksempel åpnes og sørger for godt med lys inn i en mørk underetasje. Det gir imidlertid mindre isolasjon enn våre øvrige produkter, og du har heller ikke like mange muligheter for tilvalg og tilpasninger. 

Dersom kjelleren din er en oppbevaringsplass, der ingen skal oppholde seg lenge av gangen, er kjellervinduet et utmerket valg. Skal du derimot innrede kjelleren som soverom eller kjellerstue, bør du velge et vindu med lavere u-verdi.

Se vårt topphengte kjellervindu her.

 

Hvordan skal kjelleren brukes?

Det er nemlig bruken av kjelleren som vil ha mest å si for hva slags vinduer du burde velge. Dersom kjelleren kun skal brukes som lagringsplass, vaskerom eller et verksted, trenger ikke kravene til kjellervinduet å være så høye. 

Skal kjelleren derimot fungere som en ekstra etasje, bør du i utgangspunktet stille samme krav til kjellervinduene som til vinduer i boligens øvrige oppholdsrom. Du bør også tenke på å få inn mest mulig naturlig lys, slik at kjelleren ikke føles så innestengt. Velg et åpningsvindu, da får du luftemuligheter, du kan velge en høyde som passer boligen og får u-verdi helt ned til passivhusstandard. 

Fordi kjellervinduene gjerne er spesielt utsatt for fuktskader, kan det også lønne seg å velge aluminiumsbekledning for å beskytte treverket mest mulig. Les mer om fordelene med aluminiumsbekledning her. 

 

Kjelleren skal alltid ha en godkjent rømningsvei

Vær også oppmerksom på at alle kjellere, uavhengig av hvordan de brukes, skal ha minst én godkjent rømningsvei. Dette kan være en dør som leder direkte fra kjelleren og ut i det fri, eller det kan være et vindu det er mulig å komme seg ut gjennom. Sikkerheten vil naturligvis også øke jo flere vinduer kjelleren har. 

For å tilfredsstille kravene til godkjent rømningsvindu skal åpningen i vinduet minimum ha en bredde på 50 cm og en høyde på 60 cm, og summen av bredden og høyden kan ikke være mindre enn 150 cm. Det betyr at et topphengslet vindu med minimumsbredden på 70 cm må være minst 110 cm høyt for å godkjennes som rømningsvei. 

Det skal også være enkelt å nå opp til vinduet fra gulvet i kjelleren. Nedre kant på vinduet kan ikke være mer enn én meter over gulvet, men det kan gjøres unntak fra denne regelen dersom det finnes faste møbler som gjør at det til enhver tid er enkelt å nå opp. 

Til slutt vil hvilken type vindu man velger ha betydning for hvor enkelt det er å rømme fra kjelleren. Et sidehengslet vindu holder seg åpent og vil derfor være det enkleste å evakuere gjennom, mens et topphengslet vindu fort kan være utfordrende å holde åpent for barn og eldre.

 

Har du spørsmål rundt valg av kjellervindu?

Hvis du har spørsmål om hva vi kan levere av vinduer til din kjeller, kan du ta kontakt med oss på e-post. Vi produserer alle våre vinduer i eget verksted og kan derfor tilpasse produktene etter dine ønsker og behov. 

For å bestille vinduer eller få gode råd og veiledning kan du kontakte din nærmeste forhandler. Se en oversikt over forhandlerne våre her.