Når er det på tide å skifte vinduene mine?

 

Vinduene kan stå for opptil 40% av det totale varmetapet i en bolig. Dermed er de ofte blant de største synderne når boligen oppleves som trekkfull og dårlig isolert. Men når er vinduene så dårlige at det er nødvendig å skifte dem ut? Det får du svar på i denne artikkelen. 

Det er mange som kvier seg for å bytte ut vinduene sine, og tenker at det vil bli mye jobb og en slitsom prosess. Da skal man huske på alle fordelene nye kvalitetsvinduer har. Å skifte ut gamle, slitne vinduer vil både kutte strømutgiftene dine og gi et langt bedre inneklima. 

 

Nye vinduer er en investering i egen velvære

Vinduene utgjør som regel bare en liten andel av boligens totale ytterflate, men de spiller likevel en svært viktig rolle i livene våre. De sørger naturligvis for tilførsel av luft og lys inn i boligen. Like viktig er det imidlertid at de holder kulda ute og oppvarmingsutgiftene nede.  

Selv om vinduer er laget for å holde lenge, vil de naturligvis ikke vare evig. Forventet levetid for et vindu er 20 til 30 år ved riktig montering, vedlikehold og bruk. Dersom vinduene dine har passert 20 år i alder kan de være modne for utskiftning. Da vil sannsynligheten også være stor for at noen av de følgende punktene er gjeldende.

 

Vinduet er punktert

At et vindu er punktert vil si at det er en brist i tettingen mellom innerkarm og vindusramme. Dermed vil luften som er mellom glassene i vinduet sive ut. Når varm luft lekker ut i spalten mellom glassene, vil det dannes kondens på innsiden av det ytterste glasset. Denne duggdannelsen er et at de vanligste tegnene på at et vindu er punktert. Et annet sikkert tegn er at ruten ser skitten og skjoldete ut selv når vinduet er nyvasket.

Et punktert vindu kan ikke repareres og glasset må derfor skiftes ut. Er vinduene i tillegg gamle, kan det lønne seg å benytte anledningen til å skifte ut vinduene i sin helhet.

Les også mer om årsaker til at det dugger på vinduene dine her.

 

Det trekker kaldt fra vinduene

Når vinduene trekker, betyr det som regel at vinduene er gamle eller isolasjonen rundt vinduet er dårlig. Ubehagelig trekk, spesielt i kombinasjon med at vinduene begynner å bli gamle, kan være et tegn på at det er tid for å skifte dem ut.

Da skyldes det som regel det som kalles kaldras, altså at varm inneluft treffer kald vindusrute og kjøles ned. Fordi kald luft er tyngre enn varm, presses den avkjølte luften nedover og ut i rommet. I verste fall kan dette gi en følelse av at det blåser selv om vinduene er lukket. Mange installerer varmeovn under vinduet, det vil nødvendigvis ikke hjelpe. Det beste er som regel å bytte gamle vinduer.  
 

Vinduene har råteskader

Når vinduene har nådd en viss alder, er det ikke uvanlig at det oppstår råteskader i treverket. Dette forekommer vanligvis på nedre del av karm, ramme og lister, som følge av at vinduene utsettes for nedbør og hardt vær over tid. Råteskader avdekker du forholdsvis enkelt ved å kjenne etter om treverket er mykt når du stikker i det med en spiss gjenstand.

Det er mulig å utbedre råteskader ved å bytte ut det råtne treverket uten å skifte hele vinduet. Dersom vinduene er gamle anbefaler vi imidlertid heller en utskiftning. 

Husk også på at godt vedlikehold bidrar til å forebygge utviklingen av råteskader. Lag deg derfor samtidig noen gode rutiner for vedlikehold for maksimal levetid på de nye vinduene dine.

 

De inneholder miljøgiften PCB

Dersom vinduene dine har isolerglass produsert mellom 1965 til 1975 er det en sjanse for at de inneholder miljøgiften PCB. Dette stoffet er forbundet med en rekke alvorlige helseskader, og burde ikke finnes i norske hjem i dag. Har du vinduer produsert i denne tidsperioden, vil alderen alene tilsi at det er på tide å skifte vinduer. Inneholder vinduene i tillegg PCB, er dette noe du skal ta tak i umiddelbart.

Vinduer som inneholder PCB skal håndteres som farlig avfall. Det betyr at de ikke kan kastes på vanlig måte, men må leveres inn til et godkjent mottak. 

 

Nye vinduer gir mange tilpasningsmuligheter

Også hvis vinduene har dårlig støyisolering eller er vanskelige å åpne og lukke, kan det være verdt å vurdere om du skal skifte dem ut. Vindusteknologien har kommet langt de siste tiårene, og moderne vinduer har langt flere egenskaper og tilpasningsmuligheter enn de eldre.  

Nå er det naturligvis ikke slik at du skal bytte vinduer fordi det har kommet en nyere modell, slik mange for eksempel gjør med elektronikk. Men dersom et eller flere av punktene vi har gått gjennom i denne artikkelen er beskrivende for dine vinduer, vil du få en enda mer merkbar effekt av oppgraderingen dersom du i tillegg utnytter mulighetene som ligger i spesialglass og andre tilvalg. 

Husk også at vinduene sjelden kan redusere varmetapet i boligen din alene. Ofte kan det også være nødvendig å etterisolere boligen for å oppnå et tilfredsstillende resultat.

En av våre dyktige forhandlere hjelper deg gjerne med å få oversikt over mulighetene dine og kartlegge dine behov – finn din nærmeste forhandler her.