Spar energi og miljøet med kvalitetsvinduer

 

Vindusflater utgjør i de fleste tilfeller en relativt liten andel av boligens totale ytterflate. Likevel kan vinduene stå for opptil 40 % av det totale varmeutslippet, dersom vinduene er eldre eller dårlig isolert. Ved å skifte ut gamle vinduer med nyere, moderne kvalitetsvinduer kan du optimalisere energieffektiviteten i boligen og samtidig spare miljøet.

 

Invester i nye vinduer og kutt kostnader

Dersom det trekker fra vinduene, sier det seg selv at behovet for oppvarming blir større. Mange tenker ikke så mye over de økte kostnadene som oppstår som følge av dette, men disse kan vokse betydelig dersom boligen din har dårlige vinduer over lengre tid. Kostnadene kan imidlertid minimeres betraktelig ved å investere i nye vinduer.

Hvor mye du kan spare på et bytte, avhenger blant annet av hvor store vindusflater du har og hvor mye det trekker fra dine nåværende vinduer. Vi mener uansett at det vil være fordelaktig å bytte til nye vinduer. Dette sørger for at en større andel varme beholdes inne i boligen, og gir et mer behagelig og balansert inneklima.

 

Enkel kontroll av luftlekkasjer

Den enkleste måten å sjekke om ditt vindu slipper inn luft er ved å føre et tent lys langs karmen på vinduet. Dersom flammen blafrer betyr det at det trekker mer fra vinduet enn det skal. Da er det sannsynligvis på tide å vurdere energieffektiviserende tiltak.

 

Økt energistandard gir økt boligverdi

Enova gir støtte til en rekke energioptimaliserende tiltak for boliger, men å bytte ut vinduene med lavenergivinduer er ikke et av disse. At kostnadene må dekkes på egen hånd er imidlertid ingen grunn til å la være. Dette er en investering som vil betale seg i et mer behagelig inneklima, lavere strømutgifter og lavere miljøbelastning. 

I kombinasjon med andre miljøtiltak vil lavenergivinduer også gi boligen en høyere energimerking. Dette kan brukes som et salgsfremmende argument og gi økt boligverdi.

 

Moderne vinduer i trappegang

 

Mål om passivhusstandard på alle nybygg

I dag snakkes det mye om passivhusstandard ved bygg av nye boliger. Norge er det eneste landet i Europa som har definert en slik standard. Målet med standarden NS 3700 er optimalisere boligens energiutnyttelse gjennom å innføre passive tiltak. Med dette menes tiltak som sparer energi i seg selv, uten at de som bor i boligen aktivt trenger å gjøre noe.

Norske myndigheter etterstreber at alle nybygg skal ha passivhusstandard innen få år. Som privatperson er det derimot opp til deg hvilken kvalitet du skal velge til dine vinduer. Vi mener energieffektivitet burde være en førsteprioritet for alle som skal skifte vinduene sine. Enova anbefaler en U-verdi på lavere enn 1,0

Skal du bygge nytt er det også andre passive tiltak som burde vurderes. Husk at små vinduer gir mindre varmetap, men at du med større vindusflater kan utnytte varmen fra solen i større grad. 

 

Monter tettelister for minimalt varmetap

Ikke alle ønsker å bytte hele vinduet, til tross for at de opplever at vinduet trekker. Iblant kan bytte av tettelister og utbedring av sprekker ha god effekt. Dersom vinduene dine nærmer seg 20 år i bruk, anbefaler vi imidlertid at du skifter dem ut. Dette er også en anbefaling fra Enova. 

Ønsker du å komme i kontakt med en forhandler av våre produkter? Kontakt oss på telefon 32 25 16 00 eller e-post, eller finn din nærmeste forhandler i listen her.